0243.9344944 - 0904100567

Nokia
 • Nokia 215
  Nokia 215
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi:

  820,000 Đ

 • Nokia 222
  Nokia 222
  • ♦ Bảo hành: Bảo hành chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Dán màn hình,Giảm giá 30% phụ kiện

  900,000 Đ

 • Nokia 206
  Nokia 206
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Tặng thẻ nhớ 2G

  1,250,000 Đ

 • Nokia 106
  Nokia 106
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi:

  490,000 Đ

 • Nokia Lumia 525
  Nokia Lumia 525
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Dán màn hình,Giảm giá 30% phụ kiện

  2,120,000 Đ

 • Nokia Lumia 630
  Nokia Lumia 630
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi:

  2,280,000 Đ

 • Nokia 220
  Nokia 220
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Tặng thẻ nhớ 4G

  890,000 Đ

 • Nokia 225
  Nokia 225
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Tặng thẻ nhớ 2G

  1,300,000 Đ

 • Nokia 530
  Nokia 530
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Tặng thẻ nhớ 2G

  1,780,000 Đ

 • Nokia 535
  Nokia 535
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi:

  2,590,000 Đ

 • Nokia Lumia 532
  Nokia Lumia 532
  • ♦ Bảo hành: Bảo hành chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Dán màn hình,Giảm giá 30% phụ kiện

  2,020,000 Đ

 • Nokia Lumia 435
  Nokia Lumia 435
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Dán màn hình,Giảm giá 30% phụ kiện

  1,650,000 Đ

 • Nokia Lumia 640
  Nokia Lumia 640
  • ♦ Bảo hành: Bảo hành chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Dán màn hình,Giảm giá 30% phụ kiện

  3,390,000 Đ

 • Nokia Lumia 430
  Nokia Lumia 430
  • ♦ Bảo hành: Bảo hành chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Dán màn hình,Giảm giá 30% phụ kiện

  1,390,000 Đ

 • Nokia Lumia 540
  Nokia Lumia 540
  • ♦ Bảo hành: Bảo hành chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Dán màn hình,Giảm giá 30% phụ kiện

  3,320,000 Đ

 • Nokia 105
  Nokia 105
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi:

  420,000 Đ

 • Nokia Asha 501
  Nokia Asha 501
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Tặng thẻ nhớ 4G

  1,050,000 Đ

 • Nokia 515
  Nokia 515
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Tặng thẻ nhớ 4G

  3,290,000 Đ

 • Nokia Lumia 625
  Nokia Lumia 625
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi:

  3,480,000 Đ

 • Nokia 108
  Nokia 108
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi:

  680,000 Đ

 • Nokia 107
  Nokia 107
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Thẻ nhớ 4G

  580,000 Đ

 • Nokia Lumia 1520
  Nokia Lumia 1520
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Dán màn hình,Giảm giá 30% phụ kiện

  8,480,000 Đ

 • Nokia Lumia 1320
  Nokia Lumia 1320
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi:

  5,220,000 Đ

 • Nokia Lumia 1320 (Red , White, Black, Yellow)
  Nokia Lumia 1320 (Red , White, Black, Yellow)
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Dán màn hình,Giảm giá 30% phụ kiện

  5,220,000 Đ

 • Nokia XL 1030
  Nokia XL 1030
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi:

  3,250,000 Đ

 • Nokia X2 Dual Sim
  Nokia X2 Dual Sim
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi:

  2,590,000 Đ

 • Nokia 830
  Nokia 830
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Dán màn hình,Giảm giá 30% phụ kiện

  7,050,000 Đ

 • Nokia 130
  Nokia 130
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Tặng thẻ nhớ 4G

  590,000 Đ

 • Nokia Lumia 930
  Nokia Lumia 930
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Dán màn hình,Giảm giá 30% phụ kiện

  10,250,000 Đ

 • Nokia Lumia 730
  Nokia Lumia 730
  • ♦ Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • ♦ Khuyến mãi: Dán màn hình,Giảm giá 30% phụ kiện

  4,490,000 Đ